Tag: ศาสนา

ปฏิบัติธรรม

การถือศีล นั่งสมาธิ สวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากด้วยการถือศีล นั่งสมาธิ สวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากด้วย

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการนั่งสมาธิและการถือศีลสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการนั่งสมาธินั้นก็เพื่อที่จะทำให้เราได้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเรื่องของการถือศีลนั้นจะช่วยสร้างบุญและเป็นการสะสมบุญให้กับเรามากขึ้นไปอีกด้วย                 ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เรื่องของการถือศีลนั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเกิดความสุขในชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วย ไม่ว่าเราจะทำอะไรการที่เราเป็นคนที่มีความคิดและมีสติก็จะยิ่งช่วยทำให้เราเป็นคนที่รู้จักที่จะไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยนั้นเอง                 เรื่องต่างๆนี้ในเรื่องของการถือศีลนั้นก็จัดว่าเราจะได้อะไรที่ดีๆครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนั่งสมาธิ การสวดมนต์ตามบทสวดใหญ่ซึ่งถ้าคนเราอยู่ที่บ้านแน่นอนว่าเราเองอาจจะสวดไม่ครบและขี้เกียจที่จะสวดได้อย่างที่สุด การที่เราได้ไปนั่งสมาธิแบบนี้ก็จะเป็นการบังคับตนเองในตัวได้เป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะได้เจอกับอะไรที่ดีๆอีกเช่นกัน                 สิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างมากเลยเพราะว่าการถือศีลและการนั่งสมาธิ สวดมนต์ถ้าทำได้ทุกวันแน่นอนว่าเราจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะยิ่งเราสะสมบุญได้มากเท่าไหร่นั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองด้วยเช่นกัน                 การถือศีลนั่งสมาธิในตอนนี้จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรที่ดีๆกับเราในวันหน้านั้นเอง ถ้าหากเรารู้จักที่จะถือศีล นั่งสมาธิและสวดมนต์แล้วนั้นก็จะทำให้เราเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีสติยิ่งขึ้นได้อีกด้วย                 สิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามเลยเพราะทุกๆอย่างหากเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็จะช่วยทำให้เราเกิดความสุขในชีวิตที่มากขึ้นด้วย เวลาที่เราเจอเรื่องที่ยากนั้นก็จะสำเร็จได้ง่ายๆอันนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพื่อประโยชน์ที่ดีของเราเองด้วย การที่เราปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากๆด้วย

การสวดมนต์จะช่วยทำให้สะสมบุญได้มากยิ่งขึ้นการสวดมนต์จะช่วยทำให้สะสมบุญได้มากยิ่งขึ้น

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญเป็นอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการสวดมนต์ก็จะยิ่งช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วย ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าหากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้และใส่ใจในเรื่องของการสวดมนต์แล้วนั้นเราจะได้รับบุญที่มากยิ่งขึ้นไปด้วย                 ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของการสวดมนต์นั้นจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราสวดมนต์จะมีส่วนช่วยทำให้เราเกิดการสะสมบุญที่มากยิ่งขึ้นได้ด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยในเรื่องของการสวดมนต์ การที่เราสวดมนต์นั้นก็เพื่อขจัดเรื่องไม่ดีให้ผ่านพ้นไปเราก็จะได้เจอกับอะไรที่ดีๆยิ่งขึ้นด้วย                 ทุกๆอย่างในเรื่องของการสวดมนต์นั้นเราเองก็จะต้องเป็นคนที่ทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นเพื่อทุกอย่างจะได้ออกมาเป็นเรื่องที่ดีอีกด้วยเช่นกัน สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการสวดมนต์ให้มากๆด้วย เพราะยิ่งเราสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราได้สั่งสมบุญมากขึ้น                 ก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างดีที่สุดนั้นเอง เราสามารถที่จะสั่งสมบุญได้ด้วยการสวดมนต์นอกจากนี้การสวดมนต์จะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นขอพรอะไรก็จะง่ายยิ่งขึ้นไปด้วย สิ่งๆนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะอย่ามองข้ามเลย                 คนเราถ้าหากไม่มีเวลาทำบุญนั้นก็ควรที่จะสวดมนต์ดูบ้างเพราะว่าการสวดมนต์จะช่วยทำให้เราได้ค่อยๆเกิดความใจเย็นยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะทำอะไรจะได้สำเร็จได้ง่ายๆไม่ยากจนเกินไปด้วย เพราะทุกๆอย่างจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญให้มากๆยิ่งเราสวดมนต์ร่วมกับการนั่งสมาธินั้นแน่นอนว่าเราจะได้รับอะไรที่ดีอย่างแน่นอน                 ถ้าหากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะเรียนรู้แล้วขยันมากๆแล้วเรื่องของการสวดมนต์นั้นก็จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เรื่องที่ติดขัดนั้นได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เราเองจึงควรที่จะต้องหมั่นสวดมนต์ไว้เพื่อเราจะได้ติดใจและสวดเป็นประจำทุกๆวันสิ่งนี้ก็จะเป็นมงคลในชีวิตของเราเองด้วย เรื่องของการสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลยยิ่งทำมากก็ได้บุญมากนั้นเอง

ภาวนา

การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรและช่วยเราได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรและช่วยเราได้อย่างไร

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นจัดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อจะช่วยส่งเสริมชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าในส่วนนี้จะช่วยทำให้เราได้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อะไรที่จะช่วยทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นก็นี่เลยการปฏิบัติธรรม                 การปฏิบัติธรรมในตอนนี้คือเราเองจะต้องมีการนั่งวิปัสสนา มีการสวดมนต์และมีการนั่งสมาธิเพราะทุกๆอย่างในตอนนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะมองข้ามไปไม่ได้ ถ้าอะไรที่จะช่วยทำให้เราทำแล้วเกิดประโยชน์ก็ควรที่จะทำเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราให้สุขกายสบายใจและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย                 ในหลากหลายเรื่องราวนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเป็นคนที่เก่งและสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์และรู้จักที่จะแก้ปัญหาได้อีกด้วย ในเรื่องต่างๆนี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นจัดว่าเป็นหัวใจหลักที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้าม                 หลายๆคนนั้นอาจจะมีเรื่องเครียดหรือไม่รู้จะหาทางออกด้านไหนการที่เข้าวิปัสสนาปฏิบัติธรรมนั้นจะช่วยทำให้เราได้คิดได้แล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่ใจเย็นและมีสติมากขึ้นได้อีกด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนที่มีความทุกข์ใจหรือไม่สบายใจมาเลือกแนวทางนี้เพื่อหาทางออกที่ดีๆมากยิ่งขึ้นนั้นเอง                 การที่เราเป็นคนที่รู้จักที่จะใส่ใจและเรียนรู้ในเรื่องของหลักธรรมแล้วจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะทุกๆอย่างถ้าหากเราเป็นคนที่มีสติแล้วนั้นเวลาที่จะทำอะไรก็ตามก็จะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีเลย สิ่งๆนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องหันกลับมาให้ความสนใจบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างการที่เรารู้จักที่จะเข้ามาเรียนรู้ในหลักคำสอนของศาสนานั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกๆอย่างก็เป็นเรื่องที่เราเองก็สามารถที่จะเลือกทำได้เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเรา แล้วเราก็จะได้มีความสุขในชีวิตที่มากขึ้นด้วย ไม่ว่าเราจะทำอะไรการที่เรามีสติและสมาธิเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่สุดเลย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามแล้วควรที่จะต้องให้ความสนใจเพื่อสติที่ดีของเราเองจะได้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วย